1 Step 1

กรอกข้อมูล เพื่อสมัครสมาชิก

               

                เนื่องจากขณะนี้ สำนักงาน ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” โดย บริษัท ปรึกษาคดีฟรี จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุง และ พัฒนาระบบด้านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ในการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชนทั่วไป ที่ได้รับความเดือนร้อนและได้รับความเสียหายจากการะทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยตรง ทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์คทุกช่องทาง แบบระบบ เรียลไทม์ (Realtime) ออนไลน์ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทันยุด-ทันสมัย-ก้าวไปกับยุด 5 G  ปี 2022

                ซึ่งนอกจากสำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)”  จะมีการพัฒนาระบบเว็บไซต์ www.ปรึกษาคดีฟรี.com ให้ทันสมัยแล้ว สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” เรายังได้มีดำเนินการจัดสร้างเว็บไซต์ www.ชมรมปรึกษาคดีฟรี.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ ในรูปแบบของ เว็บไซต์ระบบ ที่รับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยระบบแพลตฟอร์มที่เต็มรูปแบบด้านโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทันสมัย ในการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชนทั่วไป รวมถึงให้บริการด้านการให้ความช่วยเหลือ ดำเนินการทางด้านการแก้ไขปัญหา หรือ ช่วยเหลือทางด้านข้อกฎหมาย และคดีความ กับกรณีที่ประชาชนที่ไร้ที่พึ่งและต้องการให้ความช่วยเหลือดำเนินการทางด้านการแก้ไขปัญหา หรือ ช่วยเหลือทางด้านคดีความด้วย

                สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)”  เรายังได้มีการจัดสร้างเว็บไซต์เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก อาทิ เช่น WWW.ทนายประชาชน-ชมรมปรึกษาคดีฟรี.com   และยังมีเว็บไซต์อื่นๆ อีกมากมาก ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสร้าง เพื่อเป็นการรองรับการให้บริการด้านในการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชนทั่วไป ที่ได้รับความเดือนร้อนและได้รับความเสียหาย จากการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยตรง รวมถึง ให้บริการด้านการให้ความช่วยเหลือดำเนินการทางด้านการแก้ไขปัญหา หรือ ช่วยเหลือทางด้านคดีความ กรณีที่ประชาชนต้องการให้ความช่วยเหลือดำเนินการทางด้านการแก้ไขปัญหา หรือ ช่วยเหลือทางด้านคดีความให้ครอบคลุมทุกด้าน ทุกมิติ และทุกพื้นที่ ทุกอำเภอ และทุกจังหวัดในประเทศไทย

                และที่สำคัญ ขณะนี้ ทางสำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)”  กำลังดำเนินการจัดสร้าง Application แอพพลิเคชั่น “ปรึกษาคดีฟรี (ช.ป.ท)”  ซึ่งสามารถดาวโหลด Application แอพพลิเคชั่น   และติดตั้ง Install  ใน play store และ Apple Store ลงมือถือทั้งในระบบ  Android และ IOS   โดย ณ ขณะนี้ ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.) ของเราได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างมาก จนปัจจุบันนี้ อยู่ในอันดับต้นๆ ของการค้นหาเรื่อง “ปรึกษาคดี” ของ Google เลยที่เดียว

                ฉะนั้น เพื่อเป็นการรองรับการให้บริการครอบคลุมทุกด้าน ทุกมิติ และทุกพื้นที่ ทุกอำเภอ ทุกจังหวัดในประเทศไทย ในการให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และ ให้บริการด้านคำปรึกษาต่อประชาชนทั่วไป ที่ได้รับความเดือนร้อนและได้รับความเสียหาย จากการะทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยตรง

                รวมถึง เพื่อเป็นการรองรับการให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกอำเภอ ทุกจังหวัดในประเทศไทย ในการให้บริการด้านในการให้ความช่วยเหลือดำเนินการทางด้านการแก้ไขปัญหา หรือ ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและคดีความ ให้กับประชาชนที่ไร้ที่พึ่งและต้องการให้ความช่วยเหลือดำเนินการทางด้านการแก้ไขปัญหา หรือ ช่วยเหลือทางด้านคดีความ

                สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)”   จึงเรียนเชิญมายังท่านทนายความทุกท่านที่มีอุดมการณ์ ความมุ่งมั่นอย่างเดียวกัน และ มีความประสงค์ สนใจ และต้องการที่จะสมัครเป็น สมาชิกประเภทวิสามัญ ของสำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” เพื่อดำเนินการบรรจุ แต่งตั้ง และขึ้นทะเบียนทำเนียบเป็นสมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด หรือ เรียกชื่อย่อว่า (ช.ป.ท.จังหวัด)”  เพื่อประจำจังหวัด ที่ท่านทนายความผู้นั้นประจำอยู่

                โดยเมื่อท่านฯ ได้รับการพิจารณา อนุมัติ บรรจุ แต่งตั้งแล้ว สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” จะนำรูปของท่านที่สวมชุดครุยวิทยาฐานะ พร้อมทั้ง ระบุชื่อจริงนามสกุลจริง รวมถึงระบุชื่อเล่นของท่าน และจังหวัดที่ท่านประจำอยู่นั้น ให้ปรากฏขึ้นทะเบียนทำเนียบเป็นสมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด)” ณ เว็บไซต์ www.ชมรมปรึกษาคดีฟรี.com                 แล้วสำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” จะดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และสิทธิประโยชน์ การเป็นสมาชิก “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” ที่ระบุด้านล่างนี้  

               

            ส่วนเงื่อนไข ข้อกำหนด และสิทธิประโยชน์ การเป็นสมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด)”  เป็นไปตามที่ระบุด้านล่างนี้  

๑.      สำนักงาน  “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)”  เป็นศูนย์ให้บริการแพลตฟอร์ม ด้านระบบ

โซเชียลเน็ตเวิร์ค ในการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนและได้รับความเสียหายจากการะทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมายและ ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยตรงนั้นที่ต้องการปรึกษาหารือปัญหาข้อกฎหมายและคดีความ รวมถึงที่ต้องการให้ให้ความช่วยเหลือดำเนินการทางด้านการแก้ไขปัญหา หรือ ช่วยเหลือทางด้านคดีความ

๒.      โดยสำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)”    จะรับดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้อง

ทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนและได้รับความเสียหายจากการะทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมายและ ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยตรงนั้นที่ต้องการปรึกษาหารือปัญหาข้อกฎหมายและคดีความ รวมถึงที่ต้องการให้ให้ความช่วยเหลือดำเนินการทางด้านการแก้ไขปัญหา หรือ ช่วยเหลือทางด้านคดีความนั้นๆ ผ่านช่องทางการให้บริการข้างต้น

                และ ดำเนินการตรวจสอบ สอบถาม กลั่นกรองปัญหาข้อร้องเรียน ปัญหาและข้อมูลเบื้องต้น พร้อมทั้ง พิจารณา พิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อร้องเรียน ปัญหาและข้อปรึกษาหารือว่า ข้อร้องเรียน ข้อปรึกษาหารือนั้น  อยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนดของชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.) ที่ระบุไว้หรือไม่ อย่างไรก่อน

                หากสำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” เห็นว่า ข้อร้องเรียน ข้อปรึกษาหารือนั้น  อยู่ในเงื่อนไข ข้อกำหนดที่ชมรมฯ กำหนดไว้  และทางสำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” เห็นควรรับไว้พิจารณาช่วยเหลือให้คำปรึกษาแล้ว    สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ดังนี้

                ๒.๑         หากสำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” พิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อร้องเรียน ข้อปรึกษาหารือ ควรถูกชำระโดยสำนักงาน ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.) ที่จะให้คำปรึกษาเสร็จไปในคราวเดียว โดยไม่ต้องจัดส่งข้อร้องเรียน ข้อปรึกษาหารือ ไปยังสมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) ที่มูลเรื่องคดีเกิด หรือ ภูมิลำเนาของผู้ร้องเรียน ปรึกษาหารือแล้ว     

                สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)”จะดำเนินการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหานั้นเสร็จไป

                ๒.๒         หากสำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” พิจารณาแล้ว เห็นว่า  ข้อร้องเรียน ข้อปรึกษาหารือ ควรถูกชำระโดยสมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) ที่มูลเรื่องคดีเกิด หรือ ภูมิลำเนาของผู้ร้องเรียน หรือปรึกษาหารือแล้ว 

                สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.) ก็จะดำเนินการจัดส่งข้อร้องเรียน ข้อปรึกษาหารือ ไปยังสมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) ที่มูลเรื่องคดีเกิด หรือภูมิลำเนาของผู้ร้องเรียน หรือปรึกษาหารือนั้น เพื่อทำการแก้ไขข้อร้องเรียน ข้อปรึกษาหารือต่อไป 

๓.      หาก สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)”       เห็นว่า ข้อร้องเรียน ข้อปรึกษาหารือ

ประชาชนผู้นั้น ควรจะต้องมีทนายความให้ความช่วยเหลือทางด้านการดำเนินการทางด้านข้อกฎหมาย และคดีความ ต่อข้อร้องเรียน ข้อปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหานั้น และ ผู้ร้องเรียน ปรึกษาหารือนั้น ต้องการสมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) ที่มูลเรื่องคดีเกิด หรือ ภูมิลำเนาของผู้ร้องเรียน หรือปรึกษาหารือ เพื่อให้ความช่วยเหลือดำเนินการทางด้านการแก้ไขปัญหา หรือ ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย หรือคดีความ   

                สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” ก็จะดำเนินการจัดส่งข้อร้องเรียน ข้อปรึกษาหารือ ไปยังสมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) ที่มูลเรื่องคดีเกิด หรือ ภูมิลำเนาของผู้ร้องเรียน หรือปรึกษาหานั้น เพื่อให้ความช่วยเหลือดำเนินการทางด้านการแก้ไขปัญหา หรือ ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและคดีความต่อไป

๔.      กรณีข้างต้น สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)”จะดำเนินการตรวจสอบ สอบถาม

พิจารณาและวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนว่า “มูลเหตุคดีเกิดขึ้นที่ใด และหรือ  ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จำเลย  จะดำเนินคดี หรือ ถูกดำเนินคดี ในพื้นที่อำเภอ และจังหวัดใด”  

                จากนั้น ทางสมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด)  จะส่งข้อมูล สมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) ที่มูลเรื่องคดีเกิด หรือภูมิลำเนาของผู้ร้องเรียน หรือปรึกษาหาในเขตพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ประชาชนผู้นั้นดำเนินการติดต่อไปยังสมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) ที่มูลเรื่องคดีเกิด หรือ ภูมิลำเนาของผู้ร้องเรียน หรือปรึกษาหานั้น

                หรือ สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” จะส่งมอบเบอร์โทรศัพท์ พร้อมข้อมูลของประชาชนผู้นั้น ให้สมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) ที่มูลเรื่องคดีเกิด หรือ ภูมิลำเนาของผู้ร้องเรียน หรือปรึกษาหาในเขตพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นติดต่อไปยังประชาชนผู้นั้น แต่ทั้งนี้ แล้วแต่ ข้อเท็จจริง ความสะดวก และดุลพินิจของสมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) ที่มูลเรื่องคดีเกิด หรือ ภูมิลำเนาของผู้ร้องเรียน หรือปรึกษาหาในเขตพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นประกอบด้วย

๕.      เมื่อสมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด)      รับเรื่อง

ดังกล่าวไว้แล้ว ผลการดำเนินการเป็นเช่นไร  ให้สมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) ผู้นั้น ติดต่อแจ้งมายัง สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)”  ว่า สมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) จะรับดำเนินการให้แก่ประชาชนผู้นั้นหรือไม่

๖.      หากสมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) ท่านใด รับ

ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว สมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) ผู้นั้นมีหน้าที่จะต้องแจ้ง และ ชำระ ค่าบริหารจัดการระบบ ค่าบริหารองค์กร และค่าสมาชิก (ตามอัตราเปอร์เซ็นต์ของค่าวิชาชีพที่ชมรมฯ กำหนดไว้

                โดยคิดคำนวณจากค่าวิชาชีพ ค่าใช้จ่าย ของสมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) ที่ตกลงทำสัญญารับจ้างดำเนินกับประชาชนผู้นั้น

๗.      ค่าบริหารจัดการระบบ ค่าบริหารองค์กร และ ค่าสมาชิก ที่สมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี

ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) ชำระให้แก่สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)”นั้น

                สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” จะนำมาพัฒนาด้านการให้บริการแก่ประชาชน และ พัฒนาด้านการบริหาร บริการจัดการระบบ รวมถึงองค์กร และเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของพนักงาน ลูกจ้าง รวมถึงเป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าบริหารจัดการระบบ และ ค่าบริหารองค์กร  ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าบริการอินเตอร์เน็ต  ค่าวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้งานต่างๆ ของสำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” ทั้งเพื่อ เป็นประโยชน์ในการบริการจัดการดำเนินการขององค์กรสำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” ต่อไป

ค่าบริหารจัดการระบบ ค่าบริหารองค์กร และ ค่าสมาชิก

ที่สมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) ชำระให้แก่สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)”

รวมถึงบันทึกข้อตกลง (MOU)

ระหว่างสำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)”

กับ

สมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด)

                ค่าบริหารจัดการระบบ ค่าบริหารองค์กร และค่าสมาชิก ที่สมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) ชำระให้แก่สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” นั้น ไม่ถือว่าสำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” เป็นนายหน้า-ค้าคดีความ หรือ นายหน้าจัดหา ชี้ช่องเชิญชวน สรรหาคดี เนื่องด้วยเหตุดังนี้

๑.                  สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)”มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการให้บริการด้านคำปรึกษาแก่ประชาชนประชาชนคนทั่วไป ที่ได้รับความเดือนร้อนและได้รับความเสียหายจากการะทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้นโดยตรงที่ “ไร้ที่พึ่ง” และต้องการปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายและคดีความเป็นหลัก 

๒.                  สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)”  มิได้มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้น จัดหา ติดต่อ ชี้ช่อง เชิญชวน สรรหา แสวงหา ยุยงส่งเสริม ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนและได้รับความเสียหายจากการะทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้นโดยตรงที่ไร้ที่พึ่งผู้นั้น มาเป็นความกัน หรือ มาใช้บริการด้านการจ้างว่าความ หรือ ดำเนินคดี ต่อสู้คดี เพื่อหวังผลอามิสสินจ้างจากการว่าความ รับทำคดีหรือต่อสู้คดี โดยหามูลความจริงไม่ได้ หรือไม่มีมูลความจริง 

๓.                  สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ พิจารณา พิเคราะห์ พยานหลักฐาน  และการให้ถ้อยคำปรึกษา รวมถึงการ ชี้แนะ การให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการเรียกร้องค่าวิชาชีพ ค่าใช้จ่าย และค่าดำเนินการทางด้านคดีความของสมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด)

๔.                  สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยว เกี่ยวข้อง บังคับบัญชา ยุยงสงเสริม กดดัน ในการรับเรื่องการดำเนินการของสมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) ที่เป็นสมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) รวมถึง ไม่ไปรวบรวมยอดสถิติ ในการรับ หรือไม่รับ เรื่องแห่งดำเนินการ หรือ ผลความสำเร็จแห่งการรับเรื่องการดำเนินการของสมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) เป็นส่วนสำคัญหรือผลสำคัญในการจัดส่งเรื่องให้สมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) ต่อไปในภายภาคหน้าอย่างเด็ดขาด

๕.                  สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” ให้อำนาจอิสระ ในการใช้ดุลพินิจ พิจารณา พิเคราะห์ พยานหลักฐาน  และการให้ถ้อยคำปรึกษา รวมถึงการชี้ช่อง ชี้แนะ แนวทาง การให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึง การเรียกร้องค่าวิชาชีพ ค่าใช้จ่าย และค่าดำเนินการทางด้านคดีของสมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) ทุกท่านด้วยความเคารพและให้เกียรติ และความไว้ใจซึ่งกันและกัน รวมถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

๖.                  ค่าบริหารจัดการระบบ ค่าบริหารองค์กร และค่าสมาชิก ที่สมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) จะต้องชำระให้แก่สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” ทุกคราวนั้น บุคคลที่มีสิทธิและหน้าที่ จะต้องชำระค่าบริหารจัดการดังกล่าวข้างต้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ที่สมัคร และได้รับอนุมัติ ขึ้นทะเบียนทำเนียบเป็น “สมาชิกทนายความชมรมปรึกษาคดี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด” แล้วเท่านั้น  

๗.                  ค่าบริหารจัดการระบบ ค่าบริหารองค์กร และค่าสมาชิก ที่บุคคลนั้นจึงจะมีหน้าที่ที่ต้องชำระแก่สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” เป็นการชำระในฐานะสมาชิกของสำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)”  เท่านั้น  โดยสมาชิกของสำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” มิได้ชำระค่าบริหารจัดการระบบ ค่าบริหารองค์กร และค่าสมาชิก ให้แก่สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” ในฐานะที่สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)”  ทำหน้าที่เป็นนายหน้า ทำหน้าที่ทำการชี้ช่อง เชิญชวน ให้ประชาชนนั้นมาตกลงทำสัญญาจ้างหรือมาใช้บริการรับดำเนินการทางด้านกฎหมาย หรือคดีความกับสมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) ได้สำเร็จลุกล่วง       เนื่องจากเหตุที่เกิดสัญญาว่าจ้างหรือการใช้บริการนั้น เกิดจากความตกลงยินยอมสมัครใจผูกนิติสัมพันธ์สัญญากันระหว่าง สมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) กับประชาชนผู้นั้นเท่านั้น      สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)”   หาได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องข้อตกลง ยินยอมสมัครใจผูกนิติสัมพันธ์สัญญาระหว่างสมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) กับประชาชนผู้นั้นแต่ประการใดไม่

๘.                  ค่าบริหารจัดการระบบ ค่าบริหารองค์กร และค่าสมาชิก  ตกลงยินยอมสมัครใจผูกนิติสัมพันธ์สัญญา มิได้เป็นผู้กำหนด หรือมีส่วนร่วม สนับสนุน ใช้ จ้างว่า ในการเรียกร้องค่าจ้าง ค่าวิชาชีพ และค่าใช้จ่าย ของสมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) ที่รับเรื่องนั้นๆ แต่อย่างใดไม่

๙.                  ในการตัดสินใจ รับดำเนินการทางด้านกฎหมาย และทางด้านคดีความ ค่าวิชาชีพ ค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการต่างๆ ล้วนแล้วเกิดขึ้นจากความอิสระในการใช้ดุลพินิจ พิจารณา และตกลงทำสัญญาว่าจ้างระหว่าง สมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) ที่รับเรื่อง กับ ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนและได้รับความเสียหายจากการะทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้นโดยตรงที่ไร้ที่พึ่งผู้นั้นเท่านั้น

๑๐.              ในการรับเรื่อง และการส่งเรื่องร้องเรียน หรือ ปรึกษาหารือ ของสำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” ให้แก่สมาชิก “ทนายความชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ประจำจังหวัด (ช.ป.ท.จังหวัด) นั้น ก็เป็นเพียงการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เบื้องต้น และก็เพียงเพื่อเป็นการรองรับการให้บริการครอบคลุมทุกด้าน ทุกมิติ และทุกพื้นที่ ทุกอำเภอ ทุกจังหวัดในประเทศไทย ในการให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และ ให้บริการด้านคำปรึกษาต่อประชาชนคนทั่วไป ที่ได้รับความเดือนร้อนและได้รับความเสียหาย จากการะทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยตรง รวมถึง เพื่อเป็นการรองรับการให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกอำเภอ ทุกจังหวัดในประเทศไทย ในการให้บริการด้านในการให้ความช่วยเหลือดำเนินการทางด้านการแก้ไขปัญหา หรือ ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและคดีความ ในกรณีที่ประชาชนที่ไร้ที่พึ่งและต้องการให้ความช่วยเหลือดำเนินการทางด้านการแก้ไขปัญหา หรือ ช่วยเหลือทางด้านคดีความ แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนและได้รับความเสียหายจากการะทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยตรงที่ไร้ที่พึ่งผู้นั้นเท่านั้น

                โดยสำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)”  หาได้หวังผลค่าวิชาชีพ อามิส สินจ้าง ในการรับว่าความ ต่อสู้คดีเป็นหลักแต่ประการใด  ซึ่งถือว่าเป็นข้อแตกต่างระหว่างสำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ กับ สำนักงาน “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)”  ที่เห็นได้อย่างชัดแจ้ง กล่าวคือ

                สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ  มีวัตถุประสงค์ เน้นการรับจ้างการดำเนินการทางด้านอรรถคดีความทั้งปวงเป็นหลัก โดยหวังผลค่าวิชาชีพ อามิส สินจ้าง ในการรับว่าความ โดยมิได้เน้นการให้คำปรึกษาด้านคดีความฟรีเป็นวัตถุประสงค์หลัก           

                ส่วนชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.) เน้นการให้บริการด้านคำปรึกษาข้อกฎหมาย และปรึกษาด้านคดีความเป็นหลัก โดยมิได้เน้นการรับจ้างการดำเนินการทางด้านอรรถคดีความทั้งปวงเป็นวัตถุประสงค์หลัก เพื่อหวังผลค่าวิชาชีพ อามิส สินจ้าง ในการรับว่าความแต่ประการใด


keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder